Philadelphia main menu Home Over ons Activiteiten Nieuws Contact
Home > Inleiding > Inleiding

Inleiding


In het deel “Bewoners” van onze website krijgt u een beeld van de diverse activiteiten die vanuit of binnen ons woonpark door bewoners georganiseerd en uitgevoerd worden.  In de eerste paragraaf zullen de activiteiten van de Bewonersvereniging beschreven worden.  Vervolgens komt het Bewonersblad “De Regenboog” aan de orde.  Tot slot worden diverse activiteiten van bewoners van ons woonpark beschreven, zoals diverse activiteiten voor en binnen het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord.