Philadelphia main menu Home Over ons Activiteiten Nieuws Contact
Home > Bewoners > Inleiding

Inleiding


In het deel “Bewoners” van onze website krijgt u een beeld van de diverse activiteiten die vanuit of binnen ons woonpark door bewoners georganiseerd en uitgevoerd worden.  In de eerste paragraaf zullen de activiteiten van de Bewonersvereniging beschreven worden.  Vervolgens komt ons Contactorgaan aan de orde.  Tot slot worden in de paragraaf diverse activiteiten een aantal initiatieven van individuele bewoners van ons woonpark beschreven, zoals gezamenlijke wandelingen en vrijwilligerswerk binnen het Vegetarisch Zorgcentrum Felixoord.

Links op deze pagina kunt u klikken op de hiervoor genoemde onderwerpen.