Philadelphia main menu Home Over ons Activiteiten Nieuws Contact
Home > Wonen > Inschrijven

Inschrijven


U kunt zich inschrijven op de wachtlijst van het Vegetarisch Woonpark Ommershof (zie onderstaand formulier)

Alvorens u zich inschrijft, stelt het bestuur van de bewonersvereniging het zeer op prijs persoonlijk met u kennis te maken. Wij nodigen u uit om telefonisch een afspraak te maken met onze voorzitter, dhr. Harmen Reerink, Tel: 026-3796856.

U bent het volledig eens met onze visie en onze kernwaarden. Die kunt u vinden onder het kopje "over ons" en vervolgens onder het kopje "Visie".

Voorwaarden verbonden aan het inschrijven voor een bungalow of appartement op het terrein van het Vegetarisch Woonpark Ommershof
•    uw leeftijd bij het betrekken van een woning dient minimaal 55 jaar te zijn
•    u (en uw partner) dient (dienen) minimaal 3 jaar principieel vegetariër te zijn en te voldoen aan de vijf kernwaarden (ziedoelstelling van het Vegetarisch Woonpark Ommershof)
•    u wordt verzocht een eenmalig inschrijfgeld van € 35,00 over te maken op IBAN-nummer NL93 TRIO 0390 1089 87 t.n.v. Bewonersvereniging Vegetarisch Centrum te Oosterbeek
•    nadat uw inschrijfformulier en het inschrijfgeld door ons zijn ontvangen zullen wij hiervan een bevestiging en een inschrijvingsnummer toezenden.

VERGEET NIET IN ONDERSTAAND SCHEMA  “MEVROUW OF MIJNHEER”  TE VERMELDEN.

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters: mw/hr

Naam en voorletters partner:

Geboortedatum:

Geboortedatum partner:

Adresgegevens
Adres:

Postcode

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Overige informatie

Hoe lang bent u principieel vegetariër?

Aantal jaren:

Hoe lang is uw partner principieel vegetariër?

Aantal jaren:

Waarom bent u principieel vegetariër geworden ?

Motivatie:

Op welke wijze bent u in aanraking gekomen met de Vegetarisch Woonpark Ommershof?

Eventueel van belang zijnde gegevens:
Woning

Onderschrijft u de kernwaarden, zo ja dan verzoeken we u om ingeschreven te worden c.q. blijven, dit formulier aan te vullen en/of wijzigingen aan te geven.

De huurwoningen kennen de volgende prijsklassen, wilt u aangeven welke voor u haalbaar zijn

Prijsklasse:exclusief servicekosten (€ 105 - € 145 p/mnd)

Graag willen wij van u de urgentie van verhuizen weten

Verwachte termijn van verhuizen: